This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Általánosan és egyetemlegesen használható központi szavazólap a következő húsz év Magyarországának összes elképzelhető szavazásához, népszavazásához és egyéb népi kezdeményezéséhez.

1. Fidesz MPSZ?

a) igen

b) igen

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter