This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Politikonc$115 000 000

Lőcsmaraton

11. hét: Orbán Viktor gazdaállattól Hulk Hogan 115 milliót érő faszáig. Szédítő a hét pályaíve! Hullámvasútra fel!

Advertisement

Belföld

A mi fajtánk

Dinamikus, és eseménygazdag hét áll mögöttünk. Orbán elmondta vala beszédét a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, amiben a nem túl népes, de annál hangosabb ellentüntetőket, valamit az ellenzéket leparazitázva osztotta az észt migráns-, és Európa-ügyben, megannyi lelkes, felbuszoztatott magyar és lengyel előtt.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

“A történetírók feljegyezték az 1918-19-es forradalmat is, de azt nem a dicsőség lapjain őrzik. Mi több: nem csak más oldalakon tartják nyilván, hanem egy másik kötetben is. A ‘18-’19-es forradalmat a magyargyűlölő, idegen érdekből és célokért kirobbantott bolsevik felforgatásokról szóló lexikonokban találhatjuk meg, “a szellemi, és a politikai elfajzás riasztói példái” címszava alatt.

Advertisement

Igen, nekünk magyaroknak két forradalmi hagyományunk van. Az egyik 1848-tól ‘56-on keresztül a rendszerváltáson át az alaptörvényig, és a mai alkotmányos rendig vezet. A másik hagyomány mérvvonala a jakobinus európai elődöktől 1919-en át, a II. világháború utáni kommunizmusba, a magyarországi szovjet világba fut. A magyar életet, a 48-as és 56-os forradalom szellemi örökösei és leszármazottai rendezték be. E forradalmi hagyomány szívverése mozgatja, és irányítja ma is, a nemzet politikai, gazdasági, és szellemi életét(...) Az ünnep emelkedettsége sem feledteti, hogy a 19-es hagyomány is velünk él még, bár szerencsére csak pislákol... (kimutat az ellentüntetők felé) ha néha hangoskodik is. De gazdaállat híján, megvannak számlálva a napjai.

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

Ha nem érkezik újabb nagy szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről, akkor a levelek és az ágak után, a gyökerek is elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben. És ez jól van így.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Jó érzésű, gyermekeit nevelő, életpályáját munkával építő ember nem szokott felcsapni forradalmárnak. Jó gondolkodású, saját lábán álló, “magaura” ember tudja, hogy a felfordulásból, az élet szokott rendjének hirtelen megbillenéséből ritkán sülnek ki jó dolgok. Jóakaratú, derűs, és békésen gyarapodó életre vágyó ember tudja, hogy aki egyszerre két lépést akar megtenni, annak összegabalyodnak a lábai, és nem előre jut, hanem orra bukik(...) Pesten (1848) nyomát sem találjuk a botcsinálta filozófusok délibábos látomásainak, vagy kudarcot vallott értelmiségiek vérgőzbe fojtott kielégületlenségének.”

Advertisement

Nem akarom szegény, jóhiszemű Bakács Tibort elkeseríteni, de ez egy ízig-vérig antiszemita, neohorthysta beszéd volt. A mély beágyazottságú, gazdag motívumok adják meg karakterét, amely a nehéz helyzetű kórházak, szennyes géz kifőzésére használt vizének édeskés bűzére emlékeztet.

Ha nem érkezik újabb nagy szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről, akkor a levelek és az ágak után, a gyökerek is elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben.

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

“Levelek és ágak.” Bayer-féle magaslatok.

Pukli

Orbán rendszere ugyan meg-megremeg néha, azonban meginogni semmiképp sem látszik. Évről évre felbukkannak különböző ellenzéki mozgalmak, erőre kapó civil kezdeményezések, aztán jön Uj Péter, és megírja a nekrológjukat, úgy, hogy azok még a temetőkapuban sincsenek, mi több, meg sem haltak. :D

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

Még akkor is elhamarkodottnak gondolom a 444 kiábrándultságtól cinikus főszerkesztőjének következtetéseit, ha az egyórás munkabeszüntetés hallatán jómagam is hangosan felröhögtem, alig kapva levegőt az öntudatlanul formálódó, az állkapcsom felől alattomosan közelítő arcpálmámtól.

Advertisement

Azt gondolom ugyanis, hogy ez a megmozdulás még közel sem lett vesztes ügy, még akkor sem, ha ma már minden tízezresnél nagyobb tüntetésbe belelátjuk a rendszerleváltó potenciált elkeseredésünkben. Puklit - jól láthatóan - egyre sikeresebben törik meg, darálják be a kormányközeli sajtó helyszínre küldött munkatársai, akár saját magán, akár a napi rendszerességgel zaklatott szülein keresztül. Még a Fidesz ponyvaregényi értelemben vett Némája, Zuschlag is elő lett ráncigálva a pincéből, hogy köpködjön Puklira egy keveset.

Advertisement

Éppen ezért - vicces bejelentés ide vagy oda - talán nem ártana picit pihentetni Puklit, és előre hozni az egész szervezkedés egyik elindítóját, a jóval kevesebb támadási felülettel rendelkező, és talán a szélesebb körökben is elfogadottabb Pilz Olivért. Abban persze Ujnak is igaza van, hogy “ha már”, akkor nem ártana ennél nagyobbakat, jóval nagyobbakat dobbantani, hogy vezénylőtábornok úr se értse félre olyan aranyoskán, mint most, legutóbb. A rezsim sajtópiaci térnyerése és terjeszkedése az elmúlt hónapokban olyan méreteket öltött, a nyomásgyakorlás a független sajtóra pedig annyira fokozódott, hogy lassan valóban, minden jó szót aranykeretbe kell majd foglalni, amit ellenzéki politikus, vagy civil/ellenzéki szerveződés a magyar sajtóban kaphat. Ezért sem mindegy, hogy az egyik utolsó szabad bástya kapitánya min mereng, és milyen következtetésekre jut.

Advertisement

Juhász Péter ügye (itt is sikerült a hatalom mellé állítani egy régi harcostársat) és a Pukli elleni sajtóoffenzíva pontosan megmutatja, hogy kivel is áll szemben az, aki vállalja a konfrontációt Orbánnal. Persze mindig vannak olyanok, akik tudtak és láttak mindent előre, mint ahogy olyan jóhiszemű bolondokból is akad talicskaszám, mint amilyen én vagyok. Emlékszem, hogy 2010-11 környékén még szánakozó mosollyal néztem a tévében a diktatúrázó Heller Ágnest, vagy a neohorthyzmust vízionizáló TGM-et. Mára az vált nyilvánvalóvá, hogy a szánakozó mosolyt én, vagy ha úgy tetszik mi (Orbán normakövetésében bízók) érdemeltünk volna. Ez a „bizakodók” kontra „huhogók” meccs már 2012-13 környékén, a civil szervezetek elleni támadásokkal eldőlt, és csupán az képezheti baráti diskurzus tárgyát, hogy Orbán eddig miként bírta karámba kényszeríteni ordas, gyűlölködő retorikáját. Az, hogy az országban ennek ellenére még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt, jól mutatja, hogy ebben a szellemileg megnyomorított társadalomban mekkora igény van még mindig a népüket pisiltető, kakiltató és pelenkázó, atyáskodó pojácákra. Ez az ország nyilvánvalóan beteg, a testét ellépő, pöffeszkedő furunkulusok pedig esztelen tobzódásukban csupán arról feledkeznek meg, hogy a kártékony burjánzás után, rendszerint a láz mindent felperzselő hulláma a legvalószínűbb testi reakció.

Igaz hogy nem magyarrr, csak Magyari, de azért idebiggyeszteném

Advertisement

Leváltották a varangyozó főtanácsost, ami tök jó, bár erről a varangyozásról is most olvastam először

“Majd fing elvtárs megoldja. És lesz kréta. A kockás kokárda mindent helyretett. Varangy dolgok ezek. Varangy tanárokkal.”

Advertisement

Írta Böröndi lajos, a Földművelésügyi Minisztérium alkalmazásában álló közpénz-megsemmisítő, saját facebook-oldalán. Most már nem áll az FM alkalmazásában. Olyan fokozatra kapcsolt a mocskolódás, hogy ezt már igazán nehéz követni. Nézzétek el nekem.

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

A Juhász Péter menet

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

https://www.facebook.com/Juhi.JuhaszPet…

WTF: A Juhász lejáratásában hiparaktív tv2-riporter, Kunfalvi Nóra Szilvia oknyomozást tanít a Corvinuson

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

Wisinger István Aranytoll- és Pulitzer-díjas újságírót váltotta. Wisingerrel öt év után, tavaly közölték az egyetemen, hogy nincs az oknyomozó újságírás-szakra pénz. Miután távozott, a szak tovább működött, csak már a tv2 újdonsült László Petrájának a vezetésével.

Advertisement

Bréking

Ma hajnalban Töttösi bácsi, az RTL Klub portása is átigazolt a tv2-höz.

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

/Walter/

Családi kör

Tiborczék lassan kivásárolják Fejér megyét az ott lakók lába alól

217 millióért vásárolt földet az életpályáját munkával építő, jó gondolkodású és akaratú, saját lábán álló, derűs, békésen gyarapodó életre vágyó, “magaura” család.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

A legyalult József nádor téren is Tiborcz-aktivitás jeleire bukkant a 444

Advertisement

Stumpf Istvánnak sem tetszik a rendszer

valami ilyesmiről írt ugyanis A magyar polgár című, letölthető formában is elérhető kötetbe, amelybe Stumpf mellett olyan szerzők írtak, mint Baráth Etele, Ferge Zsuzsa, vagy György Péter.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

“A választási sikert követően azonban felszínre került a szakkollégiumi generáció legerősebb belső párosa (Orbán–Simicska) közötti feszültség. Ami korábban elképzelhetetlennek tűnt: a generáció legnagyobb politikai tőkése és legnagyobb gazdasági tőkése egymás ellen fordult, felbomlott a több mint harminc éve tartó szolidaritás és barátság. Új törésvonalak jelentek meg a hatalom belső köreiben, a Fidesz új generációjának már semmit sem jelentett a szakkollégiumi időszak közösségi érték- és élményvilága. Sokuk számára a hatalmi pozíciók birtoklása, a szimbolikus és anyagi javak gyarapítása lényegesen nagyobb motiváló erővel bírt, mint a politikai közösséghez tartozás élménye, illetve a nemzeti ügyek szolgálatának ethosza.”

Advertisement

“Az ország polgárainak többsége egyáltalán nincs euforikus hangulatban. Sok jól képzett szakember és fiatal hagyja el az országot, és keres külföldön munkát. A polgári erények (szorgalom, tehetség és tudás megbecsülése, mértéktartás, tisztesség) helyét egyre inkább a féktelen karriervágy és gazdagodás hajszolása veszi át. Az értékalapú elkötelezettség helyébe mindinkább a feltétlen lojalitás lép, a racionális érvelést pedig háttérbe szorítja az olykor demagógiába hajló populizmus. Nem szerencsés, ha a feltörekvő gazdasági és politikai elitcsoportok által is támogatott „celebkultúra” válik a társadalom számára felkínált magatartásmintává. A Polgári Magyarország programjának egyik kitüntetett célja az volt, hogy a posztkommunista politikai és kapcsolati tőke konverziója révén gazdasági hatalomhoz jutott, „megalvadt” struktúrákat szét kell zúzni. Ha a mostani elitváltás a polgári értékrend szempontjából ugyanolyan deficites módon zajlik le, mint huszonöt évvel ezelőtt, akkor nem lesz hosszú életű. A fiatal demokraták alapító generációjának emlékezniük kell arra, hogy mi ellen lázadtak egykoron. Ha egy rendszer elveszíti tehetséges fiataljait, ha a politika nem kínál azonosulási lehetőséget számukra, ha a tudás és a hozzáértés helyett pusztán a lojalitás válik a karrier feltételévé, akkor nem lesz emelkedő nemzet Magyarországból.”

http://www.tarki.hu/hu/news/2016/k…

http://www.tarki.hu/hu/news/2016/k…

Városligeti fák

Illés

Nem sok mindent tudunk hozzáfűzni ehhez. :((

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

Csupán felhívni egy apróságra a figyelmet.

Hasonlítanak

Hogy kik? Hát az Illést eredménytelenül lekiabáló rendőr, illetve az akkor még az Index kötelékében dolgozó Tamás Bence Gáspárt leugató Tomcat barátjainak egyike.

Advertisement

Íme:

Jobb oldalon az Illéssel fél perccel előbb még duettben tenorkodó rendőr:

Advertisement

Itt pedig a TBG-t évekkel ezelőtt kis híján meglincselő külvárosi értelmiségiek egy csoportja, és közöttük a fehér baseballsapkás úr:

Advertisement

Eszem-faszom megáll, mi? :D

:( Tovább

Schiffer az ellenzék Grumpy Cat-je

“Csak a tisztánlátás végett. A parlament karbantartás alatt nem álló honlapja szerint, 2013.12.17.10:30:26 másodperckor és 2013.12.17.10:30:53 másodperckor Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár - rendes fideszes pártkatonaként - megszavazta “A Városliget megújításáról és fejlesztéséről” szóló T/13219 számot viselő agymenést.”

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

A buszgyárba befektetni szándékozó kínai delegáció előtt esett ki egy magyar busz kereke, és zúzott le egy járókelőt

Tímár Péter filmjeinek hangulata elevenedett meg a Gárdonyi térnél.

Advertisement

Külföld

Az elhencegett 10 inches farok minden egyes inchére 11,5 millió dollárt ítélt meg a floridai bíróság!!!!

Ez a mikrópéniszűek előtt is kecsegtető távlatokat nyithat, persze csak akkor, ha szájára/tollára veszi őket egy bevállalós, a határokat sűrűn feszegető online lap.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

Nem szaporítom tovább a szót, Denton-közeli szerző írt posztot az ügyről a 444-en.

Advertisement

Továbblépdelve vissza a pöcsorgona sípjain...

Észak-Korea interkontinentális rakétakísérlete aranyozta be a távol-keleti égboltot.

Most akkor mi van a törökökkel?

Tudja a tököm. Valamiben megállapodtak az EU-val, az biztos. Ember legyen a talpán azonban, aki ezt 2-3, egészséges méretű, nem túlkomplikált mondatban le tudja írni. Még néhány robbantás, és Törökország már nem lesz elég biztonságos ahhoz, hogy migránsokat kelljen visszafogadnia. Persze ez is csak egy konteó a sok közül, ne szívjátok mellre.

Advertisement

A Salah Abdeslam nevű pöcs is megvan végre

Advertisement

Trump és Csájna lesz a világ rossza 2016-ban a The Economist szerint

Az elemzők szerint 2016-ban Donald Trump lesz az egyik legnagyobb kockázat a világgazdaságra nézve, de Kína körül is gyülekeznek baljós árnyak.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

Ficonak újra van kormánya

Pedig olyan nem is volt, hogy ne lett volna neki. Orbán leghűségesebb kvóta-ellenes szövetségese töretlen lendülettel ápolhatja tovább a fegyverbarátságot a mumus magyarok legmagyarabbikával.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

Külön vicces, hogy az első öt google-találat között az egyetlen érdemi cikk a témában egy vajdasági magyar lapé volt. :D

Advertisement

A Magyarországot európaiságból gyakran kioktató Románia a nacionalizmus üllőjén lassan vasgárdára kalapálja magát

Megbírságolta a székely szabadság napja alkalmából tartott marosvásárhelyi megemlékezés, felvonulás és tiltakozás szervezőit a csendőrség. Összesen 84 ember kapott pénzbüntetést.

Advertisement

Kultúra

Vers mindenkinek

“Mától én is filozófus lettem.
Botcsinálta. Kielégületlen.
Emberjogi falka. Fáradt,
vérgőzös, mint egy gazdaállat.
Kívánlak, mint egy hervatag virágot -
mint jakobinus a délibábot.
Arctalan világerő, bezárva
Egy magyargyűlölő bolsevik krónikába.”

Advertisement

/Péterfy Gergely/

Nemes Jeles előre látta

Bizony, bizony, bizony, bizony!!!Már az Origo tavalyi, filmklubos podcast-interjújában téma volt a Saul fia furcsa német fogadtatása. Erre erősítettek rá most tekintélyes német lapok még tekintélyesebb filmkritikusai.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

/Verena Lueken, kritikus, FAZ/

– Nemes Jeles László őrülten okos próbál lenni – értelmezi a ­Saul fia képi világát Lueken –, mutat is, meg nem is. Hányingerkeltő. Kizsákmányoló erőszak-pornográfia...

Advertisement

A kritika-pornó további részletei a nol.hu gyűjtésében olvashatóak.

Advertisement

Megjelent Röhrig Géza verseskötete

Jófajta parazita módjára szivárgunk be mindenhova, itt is képviseltettük magunkat, az AndyLandy által megbízott tudósítónő, Mrs. Manci által. Köszönjük!

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

A Magvetőnél a napokban megjelent könyv adta a dedikálással egybekötött találkozó apropóját, amelyet az irodalmi eseményeiről elhíresült Láng Téka könyvesbolt vezetője, Rédei Éva szervezett.

Advertisement

Pintér Béla

Pintér Béla. Lájk.

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

Szivacs helyett

European Cultural Foundation által Margit holland hercegnő tiszteletére létrehozott díjat nyerte el a Krétakör. Ez Európa egyik legrangosabb kulturális kitüntetése.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

Snoop Dogg hadat üzent az epéjének

Snoop Dogg nemrég a kolumbiai Bogotá helyett a romániai Marosbogátra (románul Bogata) jelentkezett be az Instagramon.

Advertisement
Illustration for article titled Politikonc$115 000 000

Barta László, a marosbogáti polgármester a popsztár téves becsekkolása után azt nyilatkozta, hogy nyugodtan mehet oda, lenne hol elszállásolni.

Advertisement

“Ha jön, káposztalevessel, nyárson sült disznóval, de elsősorban tiszta szívvel várjuk”

Nos, Snoop ezt a meghívást fogadta el most.

Advertisement

Rihanna fellép a Szigeten

Ja. Frankón!

Illustration for article titled Politikonc$115 000 000
Advertisement

De fellép a Szigeten a még csodálatosabb Bullet For My Valentine is. Velük búcsúzom. Próbáljuk meg kiverni ezt a sok pöcsöt...

Egy hétre a fejünkből!

/Témaszolgáltatók: Steinmann Amy; Andylandy; Bagaméri; Őrjöngő Szurikáta; ChuckFinley/

Share This Story

Get our newsletter