This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Mások

Kosztolányi Dezső

Mások

Az idegenek ők, kik messze tőlem
száműzve élnek, mint vad csillagok,
és néha hallanak csak hírt felőlem,
és a szemük rám, lopva, eltünőben
idegenül ragyog.

Advertisement
Illustration for article titled Mások

Az idegenek ők, s úgy élnek itten

és azt mondják: fáj, azt mondják: de jó.

Az arcukat csodálkozón tekintem,
nekik csak egy az, ami nékem minden
és puszta szó.

Advertisement

És hogyha késeket döfnek szivembe,
nem vérzenek.

És ők nevetnek hangos hahotával,
ha vérezek.

Illustration for article titled Mások
Advertisement

És ők alusznak, ha az éjbe bolygok
kínok alatt.

És hogyha alszom majdan síri párnán,
nem alszanak.

Illustration for article titled Mások
Advertisement

Szavuk, szavuk,
melyet szegény szájuk ájulva mond,
olyan hideg,
és idegen az arcukon a gond
s oly idegen ruhájukon a gomb.

Illustration for article titled Mások
Advertisement

És néha teljes fényben látom őket,
mind, a sírókat és a nevetőket,
s megdöbbenek - oly furcsa minden náluk,
szemük, szemük, akár a messze tenger,

Illustration for article titled Mások
Advertisement


hogy végtelenül idegen kezekkel
lassan-lassan megsimítják az álluk.

Illustration for article titled Mások
Advertisement

És ezen
gyakran
hosszan
könnyezem.
És sírok,
hogy magukba járnak,
mint a kóbor árnyak,
társtalan.

Illustration for article titled Mások
Advertisement


Mennyi ember, mennyi élet,
mint a szobrok és a képek,
merevek.
Forró szíveik, a hívek,
mint rohanó óramívek,
pergenek.

Illustration for article titled Mások
Advertisement


S megsiratom életük,
poharukat, melyből isznak,
hangjukat, mely mint a visszhang,
alvó nyoszolyájukat.

A kabátjuk, a szerelmük,
nyakkendőjükön a melltűt,
szemüket.
Báljukat és lenge táncuk,
homlokukon lomha ráncuk,
fejüket.

Advertisement
Illustration for article titled Mások


Siratom kínnal-keservvel
a kezük is százezerszer,
mindenüket, hogy nem az enyém,
s őket is, hogy nem lehetnek: Én.

Share This Story

Get our newsletter