Helyreállt anyánk a Cink! Pont amikor már létre akartam hozni az egymillióan a Cink visszaállításáért facebook csoportot.

Köszönjük meg Szily mesternek!

Illustration for article titled Bréking Nyúz!
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter