This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

János aláírta.

Illustration for article titled János aláírta.

Szia Elnök úr! Csókollak. Család, gyerekek? Egészség legyen meg térerő, a többit megvesszük! Igen, ott alul kéne. Na, és harapnak a halak? Görbül a bot vége? Igen, ott a köztársasági elnök fölött. Ennyi is, köszke, szevasz uram, akkor a jövő héten!

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter