This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Locsólóvers

Kicsit sok volt mostanában a politika felénk - ami, halkan jegyzem meg,  leginkább annak köszönhető, hogy ismét a kormány akarja uralni a közhangulatot - ezért oldanám a hangulatot. Készülődjünk a Húsvétra, hétfőn elvégre menni kell verset mondani, és locsolkodni.

Illustration for article titled Locsólóvers
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter