Hogy az elején tisztázzuk: gyógyászatilag, igazolhatóan nagyjából semmire, ámde a magyar helyesírás rejtelmei között szenvedéllyel búvárolók számára igazi kincs a dolog. Hogy az egybe-külön írás úgy a 11., mint a 12. kiadásban is, enyhén szólva katyvaszos, az nem kifejezés. Vegyük például az angolszász világban egyszerűen és problémamentesen black currant root extract néven futó izét. Nem mondom, hogy nem fordul elő blackcurrant root extract néven is, de ennyiben ki is merül a nevezett összetevővel kapcsolatos valamennyi nyelvi probléma. No de magyarul! Már attól félig feláll, ha csak elkezdek belegondolni, micsoda kérdéseket vet fel ez az egyszerű probléma: Hogyan írjuk a fekete+ribizli+gyökér+kivonat elemekből képzett, összetett szavunkat?

Illustration for article titled Mire jó egy ribizligyökér?
Advertisement

Kezdjük az elején. Habár valószínűleg még a jó helyesírók nagy része is simán feketeribizlinek írná, ez a növény bezony fekete ribizli. Agyfasz numero 1. Mer’ most mér? Vörösfenyő, de zöld tea, kék szajkó de feketerigó. Szerencsénkre a Fekete ribizli konkretice szerepel a szótárban, adatolva, hogy fekete ribizli, külön megindokolva, hogy mert csak. Komolyan. Oké, valójában az van, hogy ugyan állandósult szókapcsolat, tehát lehetne éppen egybeírni, de aszongya, hagyományból mégsem. Hogy a fekete ribizli mitől élvezi a hagyomány oltalmát, miközben a falióra meg mégsem, annak kiderítésén búvárnaszádjaink még dolgoznak.
Szóval hát fekete ribizli. Innentől ketté kell ágaztatni gondolkodásunkat, amennyiben állást kell foglalnunk, hogy a fekete ribizli gyökerének kivonatát miképpen is értelmezzük. Ha úgy véljük, hogy ((fekete+ribizli)+gyökér)+(kivonat), akkor először a gyökeret illesszük a fekete ribizlihez. Na most a fekete+ribizli+gyökér megítéléséhez elég az 1. mozgószabály. Ha esetleg feketeribizli volna, akkor azt kellene látnunk, hogy 3 elemű az összetétel, és a szótagszámlálásban figyelembe veendő rész (jelen esetben az egész szó) 8 szótagos. (Tetszetek remélem emlékezni: amikor a képzők beleszámítanak, de a jelek és ragok nem, illetve az egy szótagos igekötők meg bizonyos előtagok igen, de a hosszabb igekötők meg bizonyos más előtagok mégsem. telekinézisallergia, de munkaerő-piaci. És persze belügyminisztérium, mert csak. Oh, pardon: hagyomány!) Egyszóval vagy első mozgószabály, vagy mivel 8 szótag és 3 elemű az összetétel, ezért feketeribizli-gyökér. (Mint veszélyes hulladék, de: veszélyeshulladék-tározó! Helyesírásellenőrző-agyfasz numero 176.). Ha még velünk van mindenki, akkor már csak annyi a dolgunk, hogy a feketeribizli-gyökérhez illesszük a kivonatot. Az első mozgószabály értelmében így feketeribizligyökér-kivonat lesz a megoldás. Persze ugyanez a mozgószabály azt is javasolja, hogy ha nagyon hosszú vagy értelmetlen a szó, inkább bontsuk meg a szerkezetet. Én ezt a javaslatot szívből gyűlölöm.
Visszatérve a vaslogikához: elképzelhetünk olyan értelmezést is, hogy (fekete+ribizli)+(gyökér+kivonat). A gyökér+kivonat szimpla eset: gyökérkivonat, sima jelöletlen összetétel, legfeljebb elvitatkozgathatunk azon, hogy birtokos jelöletlen (gyökérnek a kivonata), eredethatározó (gyökérből származó kivonat), anyagjelző (egyes irodalmakban: határozó, hehe: gyökérből készült kivonat), esetleg jelentéssűrítő összetétel, mint as futballcsapat vagy a bokszmérkőzés, azaz valami bonyolultabb dolog körülírása. Tehát a gyökérkivonatot kellene összepároztatni a fekete ribizlivel. Ismét csak az első mozgószabály értelmében: feketeribizli-gyökérkivonat.

Agyfaszok numero kurvasok: Honnan a tetves falhoz vert gyurgyalagból tudhassa a szerencsétlen íráshasználó barom, hogy mondjuk a leírásban szereplő bíbor+tetű vajon a feketerigó vagy a fekete ribizli csoportjába tartozik? Már csak azért sem mindegy, mert ha bíbor tetű, akkor bíbortetű-láb, de ha bíbortetű, akkor bíbortetűláb. Remélem olvasóink velünk vannak még úgy testben, mint nem. Aztán itt van ugye annak a kérdése, hogy ki kit dug meg, azaz ki kinek a jelzője. Ha ugyanis történetesen nem tudjuk, hogy a fekete ribizli egy létező növény, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy a fekete az a ribizli gyökérkivonatának, esetleg a ribizligyökér kivonatának (ami mondjuk tökre ugyanaz, de mégis: logikailag egészen más) jelzője, azaz ez egy fekete (színű) kivonat (esetleg gyökérkivonat), amit ribizligyökérből (esetleg: ribizliből) vontak ki. Mer’ akkor ez bezony fekete ribizligyökér-kivonat, vagy fekete ribizli-gyökérkivonat. És persze akkor még meg sem említettük, hogy mi van, ha a kivonat fekete ribizliből és gyökérből (ki tudja, milyenből, de pl. nálunk a petrezselyem neve is simán csak gyökér) készült kivonat, mert akkor a csirke far-hát szabálya alapján (harmadik és első mozgószabályok) feketeribizli-gyökér kivonat. Vagy ha fekete színű, ribizliből és gyökérből készült kivonat, akkor fekete ribizli-gyökér kivonat. Egyébként azért nem írtam csirke far-hát szabályt, mert erre már javaslat sincs. (Pedig annyira szívesen mondanám, hogy ez bizony a csirke far-hát szabállyal ellenes, azaz no igen, csirkefarhátszabály-ellenes? Vagy csirke farhátszabály-ellenes? Tudja a faxom.)
Agytolulás numero elképzelhetetlensebesség: Létezik olyan, hogy kényszerkötőjel. Szabályzati példája a sakk-kör. Jelen ribizlinket nem érinti, ámde ha történetesen az a kibaszott kivonat fekete meggy (vagy feketemeggy, erre sincs támpontunk) gyökeréből készülne, akkor a halmozott gy-előfordulás okán kötelező (kényszer-) kötőjelet tartalmazna már a feketemeggy-gyökér szó is. Amely esetben minden további összetételi tag újabb kötőjel-fattyat nemz ezen ocsmány írásbeliszabály-planéta virtuális horizontjának egére, vagymi, s leszen így belőle végül feketemeggy-gyökér-kivonat. Már persze hacsak nem úgy tekintünk rá, mint fekete meggyből készült gyökérkivonatra, mert akkor feketemeggy-gyökérkivonat (amely logikailag persze pont ugyanúgy kényszerkötőjel, csak most nem látszik, mert ő az egyetlen).

Említettem már a távolságibuszpályaudvar-szabályt? Ami miatt, bár elvileg a távolsági buszok pályaudvara távolságibusz-pályaudvar, de mivel az értelmet nem zavarja, és a létrejött összetétel az etimológiát figyelmen kívül hagyva önmagában is értelmezhető, úgy írjuk, hogy távolsági buszpályaudvar. Ahol a távolsági a buszpályaudvar jelzője, amely azt fejezi ki, hogy “távolsági utazásokat lebonyolító buszokhoz kapcsolódó”. Hogy miért? Hogy miért?

Hát bazdmeg mert CSAK! Úgyhogy írd bátran, hogy fekete ribizli gyökér kivonat, és gyújtsd fel a szabályzatot! Mozgószabályellenesség-ellenesen.

Share This Story

Get our newsletter