Először is, felkészülve az eshetőségre, hogy netalán önjelölt nyelvművelők karmai közé keveredik a poszt, szeretném kijelenteni, teljes mértékben tisztában vagyok én azzal, hogy a címben szereplő dolog autentikus megnevezése vakondok, többesszáma ebből adódóan vakondokok. Implicit lehülyézve az ilyeneket, még annyit mondanék, normális ember normálisan beszél, nem egy 1768-as lexikon irányelvei szerint. Amennyiben későbbi publikációim során a nyitvatartás (bár ezt időközben rendezte az új szabályzat) vagy a lehellet szavak ilyetén helytelen írásképe szemközt ötlik valakinek, ugyanezt üzenem.

A földi létezés során hozandó döntések kérdéskörének egyik nehezen kivédhető problémája a droidoid vakondszemlélet, a pusztán közvetlenül az orrunk előtt lévő milliméternyi idő- és térrész észlelése, a szélesebb perspektíva hiánya. Mely jellegzetességünk - efelől ne legyenek kétségeink - genetikailag kódolt szükségszerűség. Dawkins professzor szemléletes példájával élve: az a lény, amely képes volna egy kis valószínűségű esemény hosszú idő alatt várható következményeit reálisan mérlegelni, sosem menne át az út túloldalára. Mert tudná és értené, hogy aki átmegy az úton, az - előbb vagy utóbb - meghal. Épp ezért önmagában a korlátoltsággal nincs feltétlenül nagy gond. A vakond a maga közegében kiválóan elboldogul képességeivel. Nem állítom, hogy kifejezetten kárára lenne egy, az egerészölyvére hajazó látóképesség, de szinte bizonyos vagyok affelől, hogy hasznát nem venné. A felszínre felhozva persze azonnal megváltozna a helyzet, miként az egerészölyv sem lehetne tartósan sikeres egy vakondéra emlékeztető környezetben. A trükk tehát annyi, a vakondot ne késztessük arra, hogy vakondsága kereteiből kilépni kényszerüljön. Arra ugyanis képtelen.

Mindez, úgy hiszem, evidencia.

A nem túlságosan gondosan bújtatott analógiát felhasználva értékeljük most a lakossági fórum és a helyi népszavazás intézményét, mikoron is egy környezetvédelmi beruházás (tipikus példa lehet: hulladéklerakó), egy olimpia megrendezése, egy hely érdekű lőszergyár újranyitása, vagy egy államilag támogatott prostituáltképző templom mellé telepítésének kérdéséről tájékoztatjuk a lakosságot, s ami a nagyobb gond: kezébe adjuk a jogot, hogy maga döntse el, szeretné-e látni városa határában az adott létesítményt. A demokráciába vetett mélységes hitem ellenére állítom, így tenni szemen szedett baromság. A valószínűleg felmerülő ellenvélemények legerősebbje valószínűleg azzal jönne, azért van joga Józsi bácsinak beleszólnia a történésekbe, mert az ő életére gyakorol hatást. Ami felszínesen megközelítve kiváló érv, de egyébként, a dolgokat átgondolva, nettó lótúró.

Advertisement

Egy kérdéssel válaszolnék: Miért nem kerül népszavazásra a jegybanki alapkamat mértéke? Ugyanazért, amiért én sem állok az esztergapadhoz.

Mert hülye vagyok hozzá, azért.