Pedagógia

A tegnap este édes-bús őszi sanzonnal kívántunk jó éjszakát és zártuk be az internetet,ma reggel pedig evvel a vidám-színes képpel kívánunk Jó Reggelt!

Advertisement

A gyerek a levelek hullásat egy kínai sok nemzetiségű Montessori óvoda/iskola udvarán élvezik és ez talán lehetőséget adhat,hogy néhány mondatot ejtsünk a világon egyre jobban elterjedő és népszerű Montessori pedagógiai módszerről.

Advertisement

Maria Montessori (1870-1952),aki első orvosnőként praktizált, Olaszországban,majd 1898-tól gyógypedagógiai intézetet vezetett,tanulmányait tovább folytatta és 1907-ben pedagógusi diplomát szerzett.Immár végzett pedagógusként megalapította Rómában az első Gyerekházat (“casa dei bambini”)elnevezéssel, 3-6 éves gyermekek számára.

Illustration for article titled Montessori gyerekek
Advertisement

Az ott kialakított,majd ezt követően róla elnevezett Montessori módszer igen gyorsan közismert lett és ma már világszerte bevezetésre került,az erre a célra felépült Montessori iskolákban.Az első képen kreatív sütés-főzés órát láthatunk Pekingben.A további képek egy Michigan-i iskola tantermeit mutatják be.Csak ebben az államban 93 Montessori intézet található.Magyarországon először 1991-ben létesült Montessori iskola,azóta már egyre több településükön megtalálhatóak.Az iránta érdeklődök fordulhatnak a hazai Montessori Egyesülethez.

A módszerről röviden.

Pedagógiai rendszerének kidolgozásakor a gyermek alapos megismeréséből, megfigyeléséből indult ki.
Nevelési célok, feladatok:

-szabadságra, önállóságra, önművelődésre nevelés azáltal, hogy a gyermek fejlettségi szintjére és a felfedezés örömére épít,

Advertisement

-a gyermeki tevékenységhez nyújtott optimális segítségnyújtás,

-az akadályok elhárítása a gyermek fejlődése elől,

-a fejlődés feltételeinek biztosítása: amire képes a gyermek, azt önállóan is elvégezhesse: “Segíts nekem, hogy egyedül dolgozhassak!”.

Advertisement

-a kibontakozó tevékenység célja, hogy gyermeket saját fáradozásai útján segítse hozzá az egyre nagyobb mértékű önállósághoz és tökéletesedéshez.A tanítás központúság helyett az önálló tanulást helyezi előtérbe.Innen.

Illustration for article titled Montessori gyerekek
Advertisement
Illustration for article titled Montessori gyerekek
Illustration for article titled Montessori gyerekek
Advertisement
Illustration for article titled Montessori gyerekek
Illustration for article titled Montessori gyerekek
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter