Pedagógia

A tegnap este édes-bús őszi sanzonnal kívántunk jó éjszakát és zártuk be az internetet,ma reggel pedig evvel a vidám-színes képpel kívánunk Jó Reggelt!

A gyerek a levelek hullásat egy kínai sok nemzetiségű Montessori óvoda/iskola udvarán élvezik és ez talán lehetőséget adhat,hogy néhány mondatot ejtsünk a világon egyre jobban elterjedő és népszerű Montessori pedagógiai módszerről.

Maria Montessori (1870-1952),aki első orvosnőként praktizált, Olaszországban,majd 1898-tól gyógypedagógiai intézetet vezetett,tanulmányait tovább folytatta és 1907-ben pedagógusi diplomát szerzett.Immár végzett pedagógusként megalapította Rómában az első Gyerekházat (“casa dei bambini”)elnevezéssel, 3-6 éves gyermekek számára.

Advertisement

Az ott kialakított,majd ezt követően róla elnevezett Montessori módszer igen gyorsan közismert lett és ma már világszerte bevezetésre került,az erre a célra felépült Montessori iskolákban.Az első képen kreatív sütés-főzés órát láthatunk Pekingben.A további képek egy Michigan-i iskola tantermeit mutatják be.Csak ebben az államban 93 Montessori intézet található.Magyarországon először 1991-ben létesült Montessori iskola,azóta már egyre több településükön megtalálhatóak.Az iránta érdeklődök fordulhatnak a hazai Montessori Egyesülethez.

A módszerről röviden.

Pedagógiai rendszerének kidolgozásakor a gyermek alapos megismeréséből, megfigyeléséből indult ki.
Nevelési célok, feladatok:

-szabadságra, önállóságra, önművelődésre nevelés azáltal, hogy a gyermek fejlettségi szintjére és a felfedezés örömére épít,

Advertisement

-a gyermeki tevékenységhez nyújtott optimális segítségnyújtás,

-az akadályok elhárítása a gyermek fejlődése elől,

-a fejlődés feltételeinek biztosítása: amire képes a gyermek, azt önállóan is elvégezhesse: “Segíts nekem, hogy egyedül dolgozhassak!”.

Advertisement

-a kibontakozó tevékenység célja, hogy gyermeket saját fáradozásai útján segítse hozzá az egyre nagyobb mértékű önállósághoz és tökéletesedéshez.A tanítás központúság helyett az önálló tanulást helyezi előtérbe.Innen.

Advertisement

Advertisement