This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Protokollok mindenre. (Szakiskolai életképek rovatunkból)

Olvasom, hogy az AVR mikrovezérlők által használt TTL (tranzistor-transistor logic) logikai jelszinteknél magasabb feszültségértékek csökkentik a soros (aszinkron vagy szinkron) átvitelnél zavarólag ható zavarjelek hatását az RS232 kommunikációs protokollban alkalmazott szabványos átviteli portoknál. Hogy aztán a Poldi-kalapáccsal meghatározott Brinell-keménység és a keménységmérő kézikészülék jelezte érték közötti szignifikáns eltérést vajon a zavarjelek okozta zavarás kellőképp magas értéke idézi elő, vagy inkább valami más, azt már a műszaki protokollban még oly jártas közlekedés-szakirányos gépészmérnök kolléga a karosszérialakatos öreg szakival vállvetve sem tudta kideríteni. A beszélgetés során kitértünk olyan, pedagógusetikai vonatkozású kérdésekre is, mint hogy elfogadható-e a bukásra álló kilencedikes tanuló nagymamájának bronz emléktárgya egy gépi forgácsoló vizsgán roncsolásos anyagvizsgálati próbatestként, és vajon rendkívül vagy csak nagyon nagy mértékben számít aljasságnak a nevezett próbatest (A pipázó juhász) felajánlása ellenére megbuktatni a gyermeket? A beszélgetés részletei ezután a rögvalóság szintjére terelődtek. A gépészmérnök úgy vélte, a nevezett próbatest egy viszonylag egyenletes kidolgozású részén (a fiaszűr háti részének közepe) volna célszerű kialakítani a vizsgálati felszínt. A forgácsoló szakoktató természetesen a marási, a szerkezetlakatos ellenben egy igen érdekes hántolási megoldás mellett kardoskodott. A lánghegesztésbe 40 éve belészerelmesedett karosszériás egyenesen oda nyilatkozott, hogy a nevezett próbatest felolvasztása és téglatest formába öntése volna a leginkább kézenfekvő. Ezen a ponton a kissé távolabb udvariasan várakozó tanulóban láthatóan a nagylelkű ajánlat visszavonása, valamint egy ukrán szakiskolába való önkéntes átiratkozás lehetőségeinek gondolatai kezdtek körvonalazódni.

Amúgy a mérnöketikett szerint bölcsészes vicceken nem illik nevetni, csak ha jogászok is vannak a társaságban.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter