Mondta a Siófoki Kettős Kereszt Közösség által szervezett előadáson Molnár V. József, Magyarságért-díjas néplélekrajz-kutató. Az Így lepi el a vidéki online sajtót az agyhúgykő c. sorozatunk II. része következik (az elsőt itt olvashatjátok).

A Sonline lélekemelő tudósításban számol be Molnár V. József néplélekrajz-kutató siófoki előadásáról. Az rendezvény célja az volt, hogy a városlakók lélekben is felkészülhessenek az adventre, és a városnapi kettőskereszt-állításra. A valosag.net így ír Molnár V. Józsefről:

Molnár V. József régi, magyar falusi család sarja, s így mind ősei jogán, mind tanult tudás révén lett a magyar lélek képének beavatott ismerője.

A Magyarok Világszövetsége pedig így: Molnár V. Józsefet sorsának tragikuma vezette a magyar lélekkeresés útjára. 1956-ban bebörtönözték, s szabadulva innen, soha többé nem folytathatta grafikusi tanulmányait. Barátaival, Pap Gáborral, Végvári Józseffel missziót vállaltak fel a magyarság érdekében. Pap Gábor meghatározta a magyarságtudomány hat pillérét és hárman – kimondatlanul – megalakították a Magyar-Mindenséget, ahogy még Csokonaiék is a magyar univerzitást emlegették. Ők lettek népünk tanítómesterei, felvállalva a vándor szerzetesek és prédikátorok sorsát, s megalapozták a magyarság belső, lélekképének tudományát. Végvári József a nyelvet, Pap Gábor az asztrálmitológiai szemléletet és a népi ornamentikát egészen a Magyar Szent Koronáig, Molnár V. József pedig a népi gondolat egyetemességét, szokásoktól, szentektől, születéstől, haláltól, a Boldogasszony hétágú életfájától a lélek legmélyéig hatolva.

Advertisement

Az Adventre való felkészüléseteket segítendő, végigvesszük az előadás (a Sonline tudósítása által kiemelt) legfontosabb gondolatait:

-„A magyar a világ leggazdagabb népe, persze hogy el akarják ezt venni tőlünk; a lélek, a szellem gazdagságát, ami akkor segít, amikor a pénz már nem”.

Advertisement

- „Egyvalamit nem lehet pénzzel megvenni, a szeretetet.”

- „Sötét van. Büdös, ragacsos sötét. A Sátán kutyái vonítanak minden sarkon: vásárolj! Vedd meg a szeretetet!”

Advertisement

- „A magyar népmese a mi ószövetségünk. Nem Ábrahám, vagy Káin és Ábel, hanem Nimród népe vagyunk, aki egyetlenként kapta a fehér ló erejét Istentől.”

- „Európa Jézus zászlaja alatt gyilkolódott, és most csodálkozik, hogy akiknek az őseit üldözte, rabszolgává tette, azok most jönnek a jussért.”

Advertisement

- „Atilla, Isten ostora is a bűnös Európán csapott végig, de visszafordult Róma falai előtt, „mert találkozott Jézussal. Ha nem kíméli meg Rómát, ma nincs kereszténység Európában.”

- „Európát, ha magyarok tudunk maradni, megint csak mi tudjuk megvédeni”.

- „A magyar észjárás ma már alig ismert, az iskolában sem tanítják”.


– „A Tejút is nyugati szó, a régi magyar elnevezéseit elfelejttették velünk, pedig ősi vallásunkat rejti.”

Advertisement

- „A hadak útja, lölkök útja, Isten barázdája, Szent Péter szekere – hallanak ma erről a gyerekek az iskolában?”

- „Régen adventben böjtöltünk, a rózsára, a lélek táplálékára volt szükségünk, nem a kenyérre.”

Advertisement

- „Valamikor a magyar nép nem a pénzben, a bankokban hitt, hanem Istenben.”

- „Hogyan tanul úszni a német és hogyan a magyar? – hozott példát a magyaros gondolkodásra. – Mire való a fej, a kéz, a láb, hogyan győzzük le a vizet – így a német. A magyar azt mondja a vízről, ha „legyőzte”: szerzett egy barátot.”

Advertisement

– „Az ünnep azért van, hogy legalább akkor nyilvánvalóvá váljék: Isten bennünk lakik.”

Siófok kettős keresztjét vasárnap 14:00 órakor vitték végleges helyére, a kórházdombra, a Trianon-emlékmű mellé.

Advertisement

/Sonline/

Néhány felemelő szó a mestertől, az Istentől való Alkotmányról: